Strona WWW

Dokumenty do pobrania

 

>>

   

Uchwała Rady Miasta Żyrardowa z dn. 28 marca 2019 r. ws zmian w sieci placówek biblioteki publicznej w Żyrardowie

       

>>

   

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Żyrardowa o planowanych zmianach w sieci placówek biblioteki publicznej w Żyrardowie

       
 

>>

   

Uchwała Rady Miasta Żyrardowa z dn. 29 października 2015 r. ws zmiany nazwy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żyrardowie i nadania jej Statutu

       

>>

   

Uchwała Rady Miasta Żyrardowa z dn. 21 września 2015 r. ws przyjęcia od Powiatu Żyrardowskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej

       

>>

   

Uchwała Rady Powiatu Żyrardowskiego z dn. 26 sierpnia 2015 r. ws przyjęcia porozumienia pomiędzy Powiatem Żyrardowskim, a Gminą Miasto Żyrardów dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Żyrardów zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Żyrardowskiego

       

>>

   

Cywilnoprawny kontekst opłat związanych z wypożyczaniem egzemplarzy bibliotecznych

       

>>

   

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach

       

  

Zarządzenia Dyrektora MPBP 

 

Zarządzenie Nr 2 z dnia 11.03.2020 r. Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie w sprawie zawieszenia funkcjonowania biblioteki

 

Zarządzenie Nr 2 z dnia 15.03.2016 r. Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Pawła Hulki – Laskowskiego w Żyrardowie w sprawie wysokości ekwiwalentu za zagubione lub zniszczone materiały biblioteczne 

 

Zarządzenie Nr 5 z dnia 25.08.2014 r. Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pawła Hulki – Laskowskiego w Żyrardowie w sprawie zasad blokady kont bibliotecznych użytkowników MBP

 

Zarządzenie Nr 2 z dnia 10.03.2014 r. Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie w sprawie zmian w Regulaminie Biblioteki


 .


Powrót