Strona WWW

BIBLIOTEKA ROBOTNICZA / FABRYCZNA


 

 

 

 

[…] Pierwsza biblioteka fabryczna została utworzona w 1876 roku. Z inicjatywą jej zorganizowania wystąpili cudzoziemcy, którzy stanowili najbardziej wykształconą część załogi. Biblioteka ta składała się głównie z wydawnictw obcojęzycznych: niemieckich, francuskich, angielskich. Według raportu z 1894 roku biblioteka liczyła 1400 dzieł – obcojęzycznych: francuskich 126, angielskich 72 i 721 polskich […].

 Członkinie Klubu Przyjaciół Biblioteki    
 

   

Teresa Żuchlewska, Biblioteki oświatowe w Żyrardowie w latach 1876-1939, w: Żyrardowski Rocznik Muzealny, 1995, nr 3-4, s. 40-52

 
 
 
Więcej...

 

 

 

 

[…] Była biblioteką przeznaczoną dla robotników, ale korzystała z niej także młodzież, zarówno nie mająca aspiracji do dalszej nauki jak i uczącą się w szkołach fabrycznych oraz urzędnicy zakładów.

Najstarszym dokumentem analizującym poczytność książek w bibliotece robotniczej były dane statystyczne biblioteki za rok 1907/1908 oraz 1908/1909  […].

 Czytelnia, ul. Marchlewskiego 39    
 

   

Teresa Żuchlewska, Zainteresowania czytelnicze robotników żyrar- dowskich, w: Żyrardowski Rocznik Muzealny, 2003, nr 6, s. 40-52

 
 
  
 
 Więcej...

 

 

 

 

[…] Zapoznawali się w niej z książką dziadkowie, czerpali w niej swe pierwsze wzruszenia artystyczne rodzice, w niej także szukać będą lektury dzieci i wnuki. Nikt nawet nie przypuszcza aby mogło być inaczej, „bo biblioteka była zawsze”. Pokolenia zaczynały w bibliotece swą edukację kulturalną, uczyły się patrzeć na życie i poznawać świat. Stąd chyba bierze się ten szczególny sentyment jakim żyrardowiacy darzą swoją bibliotekę i której pozostają wierni bez względu na rozwój współczesnych środków masowego przekazu […].

  Otwarcie nowej siedziby przy 1 Maja 52 (1977 r.)    
 

   

Maciej Twardowski, Biblioteka związkowa w Żyrardowie, w: Aktywność kulturalna włókniarzy, pod red. Aleksandra Kamińskiego i Józefa Marczaka, Łódź, Wydaw. Łódzkie, 1969, s. 101-116

 
 
 
Więcej...Biblioteka serdecznie dziękuje Pani Teresie Żuchlewskiej (długoletniemu pracownikowi MBP) oraz Panu Pawłowi Twardowskiemu (synowi Macieja Twardowskiego) za wyrażenie zgody na upublicznienie pełnych tekstów artykułów. 

 Powrót