Czytelnia ZDRÓJ – biblioteka rodziny Hulków

wpis w: HISTORIA | 0


Hulkowie – silnie związani z Żyrardowem – czynnie uczestniczyli w życiu kulturalnym i oświatowym miasta. Ich działalność, szczególnie w środowisku robotniczym, miała szeroki charakter. Należały do niej m.in.: mecenat, redagowanie czasopism, konserwacja książek, upowszechnianie czytelnictwa, odczyty.Szczególnie aktywny na tym polu był Paweł Hulka-Laskowski. Z jego pasji do książek powstała idea powołania do życia prywatnej (rodzinnej) biblioteki.