Strona WWW

Kalendarium MPBP

 
         

 

 

 

Z Biblioteką związanych jest wiele pokoleń mieszkańców miasta i okolic. Od dziesięcioleci stanowi ona ważny element życia, włączając się czynnie w zaspokajanie potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i kulturalnych lokalnej społeczności.

 

 

 

 

 

 RYS HISTORYCZNY 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX WIEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 • Biblioteka powstała w roku 1950 z inicjatywy Stanisława Majewskiego (ówczesnego kierownika Referatu kultury, sztuki i oświaty przy Zarządzie Miejskim). Jej pierwszą siedzibą były dwie izby w budynku przy ul. Teklinowskiej (dzisiaj ul. Waryńskiego).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
 • Trud kierowania MBP w tamtym okresie wzięła na siebie Pani Aniela Szcześniewska.
 • Kolejni dyrektorzy to:
 • od 1955 r. - Janina Faszfałowa,
 • od 1958 r. - Kazimiera Hubenko,
 • od 1972 r. - Alicja Dembowska,
 • od 1980 r. - Hanna Kołodziejska,
 • od 1997 r. - Jadwiga Nowakowska,
 • od 2021 r. - Jerzy Naziębło.
             
                             
               
 • W momencie powstania Biblioteki księgozbiór liczył zaledwie 500 woluminów, w roku 1952 - 10 tys., po 10 latach funkcjonowania przeszło 20 tys. książek.
             
                             
             
 • W 1956 roku utworzono pierwszą Czytelnię dla Dzieci.
             
                             
             
 • W 1961 roku uruchomiono pierwszą filię Miejskiej Biblioteki Publicznej. Utworzono ją na bazie księgozbioru Czytelni „Zdrój”, który został odkupiony przez władze miasta od rodziny Pawła Hulki-Laskowskiego. Do roku 1969 kierownikiem Filii nr 1 była córka pisarza - Elżbieta Hulka-Dudkiewicz.
             
                             
           

 

 • Ważną datą dla historii MBP był 10 maja 1964 roku - wtedy Biblioteka otrzymała imię najsłynniejszego żyrardowianina - Pawła Hulki-Laskowskiego.
             
                             
             
 • 16 stycznia 1965 roku w 20. rocznicę wyzwolenia Żyrardowa przy ul. Wittenberga 3 (osiedle Żeromskiego) została uruchomiona Filia nr 2 MBP. Placówka działa do chwili obecnej.

 • Trzy lata później, w 1968 roku,  Żyrardów wzbogacił się o kolejną placówkę biblioteczną – była to Filia nr 3 przy ul. Moniuszki 13. W latach następnych powstały kolejno: filia nr 4 (1974 r.) i filia nr 5 (1979 r.) – niestety, obydwie już nie funkcjonują.
             
                             
             
 • W 1983 roku połączono Bibliotekę Międzyzakładowego Domu Kultury w Żyrardowie (dawna Biblioteka Fabryczna) z siecią Miejskiej Biblioteki Publicznej. Placówka ta stała się  6. filią Miejskiej Biblioteki Publicznej. Obecnie znajduje się przy ul. Kilińskiego 9 (Stara Garbarnia).
             
                             
             
 • Rok 1994 był dla MBP szczególny, ponieważ przyniósł książnicy żyrardowskiej nową siedzibę. Władze miasta przekazały na cele biblioteczne budynek dawnego przedszkola miejskiego przy ul. Mostowej 1. Zorganizowano w nim: wypożyczalnię dla dorosłych, czytelnię książek i czasopism oraz oddział dla dzieci.

             
              ***********************              
             

   XXI WIEK

             
                             
             

Biblioteka podjęła żmudne zadanie komputeryzacji procesów bibliotecznych, co spowodowało dynamiczne poszerzanie jej oferty. Użytkownicy otrzymali m.in.:

             
             

- zautomatyzowaną obsługę wypożyczeń,

- katalog centralny zbiorów dostępny on-line,

- możliwość zdalnego zamawiania i rezerwowania materiałów bibliotecznych,

- indywidualne konto czytelnika dostępne przez internet,

- jedną Kartę Biblioteczną do wszystkich placówek,

- bezpłatny dostęp do internetu,

- nowe formy zbiorów: filmy na DVD, audiobooki, CD z muzyką, gry planszowe,

- znacznie zwiększoną ilość nowości wydawniczych,

- wolny dostęp do zbiorów,

- pakiet działań na rzecz lokalnego środowiska, m.in.: warsztaty tematyczne dla dzieci i młodzieży,

- stronę internetową Biblioteki. 

             
             

 

1 października 2015 r. powierzono Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie zadania powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu żyrardowskiego.

 

Z dniem 1 stycznia 2016 r. Biblioteka przyjęła nazwę Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki-Laskowskiego (MPBP) w Żyrardowie.

 
             
             

W 2018 r. Filia nr 6 została przeniesiona z ul. 1 Maja 52 na osiedle mieszkaniowe Wschód. Swoją siedzibę otrzymała w kompleksie handlowym "Stara Garbarnia". Od początku swojej działalności w nowej lokalizacji cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców Żyrardowa i okolic.

 
             
             

Po przeszło rocznym remoncie 1 czerwca 2019 r. wznowiła działalność Biblioteka Fabryczna (Filia nr 7 MPBP) - w jej wnętrzach powstała pierwsza w powiecie żyrardowskim placówka dedykowana dzieciom i młodzieży. Jej bogate i wszechstronne zbiory pochodzą z połączenia księgozbiorów oddziałów dla dzieci nr 1 i 2. Nowe umeblowanie i zmianę funkcji niektórych pomieszczeń dofinansowały władze Żyrardowa.

 
             
                             


Powrót