Strona WWW

PATRON BIBLIOTEKI

 


PAWEŁ HULKA-

LASKOWSKI

 

 

         


Kalendarz życia i twórczości

 

 

  

1881

 

 

 

urodził się 25 czerwca w Żyrardowie

  

1889-1892

   

 

uczęszczał do elementarnej szkoły fabrycznej

  

1892-1899

   

 

pracował w kantorze tkalni w charakterze pisarza oddziałowego

  

 1901

   

 

debiutował przekładem noweli Svatopluka Cecha Jastrząb contra Hordliczka, odtąd używając pseudonimu literackiego Paweł Laskowski

  

1902

   

 

rozpoczął studia filozoficzne, religioznawcze i teologiczne na Uniwersytecie w Heidelbergu

 1906

   

ślub z Kazimierą i narodziny córki Elżbiety

 1908

   

po okresie studiów wrócił na stałe do kraju, pisał artykuły do licznych czasopism

 1910

   

 

podejrzany o współudział w zamachu na komendanta żandarmerii rosyjskiej został aresztowany i uwięziony na Pawiaku

 1912

   

napisał książkę pt.: Zaratustra

 1915-1919

   

utworzył w Żyrardowie pierwszy w Polsce Klub Robotniczy

 1920

   

przez rok pełnił obowiązki referenta prasowego przy poselstwie polskim w Czechosłowacji

 

1921

   

 

rozpoczął redagowanie dwutygodnika baptystów Nowe Drogi  i tygodnika Echo Żyrardowskie

 1922-1933

   

 

publikował artykuły w prasie polskiej i zagranicznej (m.in. Pielgrzym Polski, Wiadomości Literackie, Kultura, L'Europe Centrale, Slawische Rundschau). Wydał powieść Porucznik Regier (1927). Tłumaczył dzieła literatury czeskiej, niemieckiej, rosyjskiej i angielskiej, m.in.: J.F. Coopera, J. Swifta, B. Nemcowej oraz książkę Jarosłava Haska Przygody dobrego wojaka Szwejka

1938-1939 

   

wydaje książki: Śląsk za OlząPięć wieków herezji

 1940

   

jesienią aresztowany wraz z grupą wybitnych artystów i literatów - osadzony na Pawiaku

 1941-1944

   

 

w okresie okupacji rodzina Hulków utrzymywała się z prowadzenia Czytelni ZDRÓJ oraz z drobnych tłumaczeń

1945

   

 

w marcu Paweł Hulka-Laskowski otrzymał nagrodę państwową za „wieloletnią, żywą, uczciwą i nieskazitelną, demokratyczną działalność literacką"; w sierpniu jako ekspert od stosunków polsko-czeskich został skierowany do pracy w dyplomacji - wraz z rodziną zamieszkał w Wiśle, a następnie w Cieszynie. Rozpoczął współpracę z czasopismami Odrodzenie, Warszawa oraz katowicką Trybuną Robotniczą, na łamach której publikował w odcinkach zbiór wspomnień i refleksji Księżyc nad Cieszynem

 1946

   

 

zmarł 29 października, został pochowany na cmentarzu ewangelickim w Cieszynie

 


PRZECZYTASZ WIĘCEJ...

 

Księżyc nad Cieszynem : (wspomnienia z lat niewoli i dni wyzwolenia) / Paweł Hulka-Laskowski ; Towarzystwo Przyjaciół Żyrardowa. - Wyd. 2. Żyrardów : Libra, 1988

 

Mój Żyrardów : z dziejów polskiego miasta i z życia pisarza / Paweł Hulka-Laskowski. Żyrardów : Urząd Miejski, 2001

 

Żyrardów na życiowym szlaku Pawła Hulki-Laskowskiego/ Rafał Leszczyński // Żyrardowski Rocznik Muzealny, R. 3, nr 3-4 (1995)

 

Paweł Hulka-Laskowski 1881-1946 : pisarz z żyrardowskim rodowodem / Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie ; [tekst Barbara Rzeczycka et al]. Żyrardów : Muzeum Mazowsza Zachodniego, 2002

 

Paweł Hulka-Laskowski (1881-1946) : szkice do portretu / pod red. Rafała Leszczyńskiego ; Towarzystwo Przyjaciół Żyrardowa. Żyrardów : Petit, 1995

 

Paweł Hulka-Laskowski 1881-1946 : pisarz najwybitniejszy żyrardowianin / [tekst Włodzimierz Wiatr na podstawie publikacji TPŻ oraz notatek z rozmów z córką pisarza p. Elżbietą Hulką-Laskowską]. Żyrardów : UM, 1996

 

Działalność kulturalno-oświatowa Pawła Hulki-Laskowskiego i jego rodziny / Teresa Żuchlewska. W: Materiały do etnografii miasta. Cz. 5 / pod red. Andrzeja Stawarza. – Żyrardów : OBKM TPŻ, 1997

 
Powrót