Strona WWW

Pozyskane środki

 

 

Środki pozyskane przez Bibliotekę

(poza dofinansowaniem działalności przez organizatora)

 
     
     

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, MPBP w Żyrardowie pozyskała kwotę 37.500,00 zł., która będzie stanowiła ok. 40% wszystkich wydatków na zakup zbiorów bibliotecznych w 2017 roku.

     

 

 
 
Powrót