Strona WWW

BIBLIOTEKA W LICZBACH 

Dane zawierają:

 

- liczbę użytkowników zarejestrowanych w MPBP,

- strukturę użytkowników Biblioteki wg wieku i zajęcia,

- ilość odwiedzin,

- ilość udostępnionych materiałów bibliotecznych,

- liczbę osób, które skorzystały ze stanowisk internetowych.

 

 


2016  

    
Powrót