Strona WWW

BIBLIOTEKA W LICZBACH 

Dane zawierają:

 

- liczbę użytkowników zarejestrowanych w MPBP,

- strukturę użytkowników Biblioteki wg wieku i zajęcia,

- ilość odwiedzin w placówkach,

- ilość udostępnionych materiałów bibliotecznych,

- operacje samoobsługowe przez internet.

 

 2017  2018

    
Powrót