Strona WWW

Internet, Wi-Fi

 


 

Zapraszamy do bezpłatnego korzystania

z 15 stanowisk internetowych dostępnych

we wszystkich placówkach MBP

 

W Centrali, ul. Mostowa 1 - Wi-Fi

 
 

Do dyspozycji użytkowników:

 

- pakiety MS Office 2010,

- drukarki,

- skanery,

- słuchawki.

 
 
 

 


 

 

Na realizację projektu fundusze pozyskano m.in. z programów:

 
 

KRASZEWSKI. KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK 

   

  


  Za uzyskaną kwotę (16.270 zł.) zakupiono 3 zestawy komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne, 4 pakiety Office 2010 oraz komputer główny służący do prac związanych z katalogowaniem zbiorów bibliotecznych.

  Doposażenie MBP w potrzebny sprzęt i oprogramowanie pozwoliło na uruchomienie dostępu do internetu (w tym do centralnego katalogu on-line Biblioteki) we wszystkich placówkach, ponadto zintensyfikowało prace związane z komputeryzacją procesów bibliotecznych.

 

Biblioteka zakończy realizację całego projektu w styczniu 2015 r. rozpoczęciem udostępniania zbiorów w Filii nr 6 przy pomocy systemu Patron.

 
 
 

ORANGE DLA BIBLIOTEK

 

W ramach programu Miejska Biblioteka Publiczna w Żyrardowie ma w pełni refundowane opłaty za szerokopasmowy (DSL) dostęp do internetu we wszystkich placówkach.

 

 

 
 
Powrót