Strona WWW

Publikacje TPMŻZa pośrednictwem Biblioteki (Centrala, ul. Mostowa 1) Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa prowadzi sprzedaż następujących pozycji:

  

 

Klasa robotnicza i ruch robotniczy na zachodnim Mazowszu 1878-1948 : [materiały z sesji popularnonaukowej, Żyrardów, 5-6 grudnia 1978 r.] / pod red. nauk. Ryszarda Kołodziejczyka ; Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych. Warszawa : "Książka i Wiedza", 1981.

Cena: 10 zł.
 
 

Księżyc nad Cieszynem : (wspomnienia z lat niewoli i dni wyzwolenia) / Paweł Hulka-Laskowski ; Towarzystwo Przyjaciół Żyrardowa. Żyrardów : "Libra", 1988.

 
Cena: 15 zł.
 
 

Miasteczko w kolorze niebieskim / Jan Dołęga Szczepański ; wstęp Andrzej Stawarz ; Towarzystwo Krajobrazu Kulturowego "Topos" przy współpr. Mazowieckiego Ośrodka Badań Naukowych im. Stanisława Herbsta. Żyrardów : Towarzystwo Przyjaciół Żyrardowa, 1990.

 
Cena: 10 zł.
 
 

Narodziny robotniczego obyczaju w Żyrardowie : (na podstawie akt stanu cywilnego) / Andrzej Stawarz ; Towarzystwo Przyjaciół Żyrardowa ; Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Skierniewicach z/s [z siedzibą] w Żyrardowie. Żyrardów : TPŻ, 1981.

 
Cena: 2 zł.
 
 

Sprawa żyrardowska : przyczynek do dziejów kapitałów obcych w Polsce międzywojennej / Zbigniew Landau , Jerzy Tomaszewski ; Towarzystwo Przyjaciół Żyrardowa. Warszawa : "Książka i Wiedza", 1983.

 
Cena: 15 zł.
 
 

Ubiór mieszkańców Żyrardowa na przełomie XIX i XX wieku : materiały do badań etnograficznych / Maria Adamowicz ; Towarzystwo Przyjaciół Żyrardowa. Żyrardów : TPŻ, 1981.

 
Cena: 2 zł.
 
 

W sobotę po wypłacie... / Andrzej Woźniak ; Towarzystwo Przyjaciół Żyrardowa. Żyrardów : TPŻ, 1986.

 
Cena: 2 zł.
 
 

Z minionych dni Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Żyrardowie : (wspomnienia z lat wojny i okupacji) / Joanna Froehlich ; [wstęp Janina Kaźmierska] ; Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych im. St. Herbsta. Stacja Naukowa w Żyrardowie, Towarzystwo Przyjaciół Żyrardowa, Związek Nauczycielstwa Polskiego. Koło w Żyrardowie. Żyrardów : MOBN : TPŻ, 1988.

 
Cena: 10 zł.
 
 

 

Życie codzienne w dawnym Żyrardowie 1830-1880 / Andrzej Stawarz ; Towarzystwo Przyjaciół Żyrardowa. Żyrardów : TPŻ, 1983.

 
Cena: 2 zł.
 
 

Żyrardów : narodziny społeczności (1830-1870) / Andrzej Stawarz ; Towarzystwo Przyjaciół Żyrardowa. Warszawa : TPŻ, 1985.

 
Cena: 10 zł.
 
 
 
 
Powrót