Strona WWW

CZASOPISMA I GAZETY

 

 

   

 

   

 

Gromadzimy przeszło 30 tytułów czasopism i gazet, z których można korzystać w Centrali przy ul. Mostowej 1. W filiach bibliotecznych nr 3 i 6 dostępne są tytuły lokalne.

 

W prenumeracie posiadamy:

 

- gazety codzienne, 

- periodyki o tematyce ogólnej i społeczno-kulturalnej,

- czasopisma o charakterze popularnonaukowym,

- tytuły dla dzieci i młodzieży. 

 
   

Z bieżących numerów czasopism - znajdujących się w wolnym dostępie - czytelnicy korzystają wyłącznie na miejscu. Wybrane tytuły archiwalne można wypożyczać do domu.  Z tej formy udostępniania wyłączone są m.in. gazety lokalne. 

 

 

 

Wykaz prenumerowanych czasopism

 
 
 
 

 

    

  
Powrót