Strona WWW

Czasopisma

.


 

 

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM

 DOSTĘPNYCH W CENTRALI MPBP

UL. MOSTOWA 1 

 

     
   

Angora (tygodnik)

     
   

Bibliotekarz (miesięcznik) 

     
   

Claudia (miesięcznik) 

     
   

Cogito (dwutygodnik)

     
   

Dziennik Gazeta Prawna (dziennik)

     
   

Forum (tygodnik)

     
   

Gazeta Wyborcza (dziennik) 

     
   

Głos Żyrardowa i Okolicy (tygodnik) 

     
   

Guliwer (kwartalnik)

     
   

Kino (miesięcznik)

     
   

Kronika Mazowiecka (miesięcznik)

     
   

Mazowsze (półrocznik)

     
   

Merkuriusz Mszczonowski (miesięcznik)

     
   

Polityka (tygodnik) 

     
   

Poradnik Bibliotekarza (miesięcznik) 

     
   

Przyjaciółka (dwutygodnik) 

     
   

Przyroda Polska (miesięcznik)

     
   

Rzeczpospolita (dziennik)

     
   

Świat Nauki (miesięcznik)

     
   

Świerszczyk (dwutygodnik) 

     
   

Teatr (miesięcznik) 

     
   

Twoje Dziecko (miesięcznik) 

     
   

Tydzień Żyrardowa (tygodnik) *

     
   

Tygodnik Powszechny (tygodnik)

     
   

Uważam Rze (miesięcznik)

     
   

Viktor Junior (dwutygodnik)

     
   

W Sieci (tygodnik)

     
   

Wiedza i Życie (miesięcznik)

     
   

Wprost (tygodnik)

     
   

Zdrowie (miesięcznik)

     
   

Życie Żyrardowa (tygodnik) *

     
   

UWAGA:

Tytuły oznaczone gwiazdką dostępne są także w Filii nr 3 i 6.

Tytuły oznaczone żółtym paskiem (poza nr bieżącymi) są wypożyczane na zewnątrz.

 
     

 

 

 

Powrót