Strona główna"Logo Biblioteki

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie

Polskie ślady na dalekiej Ukrainie, 9 czerwca 2022 r.

Biblioteka w Żyrardowie uruchomiła Mobilną Wypożyczalnię

Biblioteka w Żyrardowie uruchomiła Mobilną Wypożyczalnię

Biblioteka w Żyrardowie uruchomiła Mobilną Wypożyczalnię Dostarczanie zbio­rów do miej­sca za­mie­szka­nia, to nowa usługa świadczona przez Bi­blio­tekę w Żyrardowie. Celem jej uru­cho­mie­nia jest umożliwienie ko­rzy­sta­nia z oferty Biblioteki osobom na­ra­żo­nym na...
Czytaj w Żyrardowie