Strona główna"Logo Biblioteki

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie

Wyniki konkursu na baśń literacką “Zatopione miasto”

Narysowana postać siwobrodego mężczyzny, w tle jezioro i las
 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

 

Komisja Konkursowa zakończyła ocenę prac, zgłoszonych w ramach konkursu na baśń literacką Zatopione miasto.

Wyniki konkursu na baśń literacką “Zatopione miasto” (pdf)

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału i serdecznie gratulujemy zwycięzcom.

 

Organizatorem konkursu pt. Zatopione Miasto jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie. Myślą przewodnią konkursu było upamiętnienie wydania Ballad i romansów w pierwszym tomie Poezyj Adama Mickiewicza, w dwusetną rocznicę tego wydarzenia, a także przypomnienie ich znaczenia oraz wpływu na rozwój idei romantycznej w Polsce i Europie.

Aby przystąpić do konkursu należało napisać baśń literacką pt. Zatopione Miasto, prezentującą legendę przedstawioną przez Adama Mickiewicza w balladzie Świteź (objętość do 7,5 tys. słów). Utwór konkursowy miał być skierowany do odbiorcy dziecięco-młodzieżowego i zawierać cechy charakterystyczne dla parafrazy. Do konkursu mogły przystąpić osoby, które ukończyły 12 lat.

Prace należało składać do 18 lutego 2022 roku (do godziny 18:00) w Bibliotece Fabrycznej, ul. 1 Maja 52 lub przesłać listem poleconym na adres: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, 96-300 Żyrardów,
ul. Mostowa 1 (z dopiskiem „Konkurs Zatopione Miasto”).

Dodatkowych informacji udzielamy pod nr telefonów: 46 856 10 20 lub 789 307 543

 

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO “Zatopione miasto”

Tekst do pobrania: Adam Mickiewicz, Ballady i romanse, Świteź (źródło: wolnelektury.pl)

 

 

Czytaj w Żyrardowie