Strona główna"Logo Biblioteki

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie

Deklaracja dostępności

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mbp.zyrardow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016-09-13

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-30

Dane teleadresowe:

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żyrardowie (w skrócie MPBP)

ul. Mostowa 1
96-300 Żyrardów
tel. 46 855 40 67, 46 855 31 41
e-mail: dyrmbp@zyrardow.pl

Aplikacje

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Niektóre zdjęcia opublikowane w treści artykułów na stronie nie posiadają opisów alternatywnych.

Powody wyłączenia

 • Treść i zdjęcia zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • Powiększanie wielkości liter w treści artykułów na stronie
 • Style z kontrastowym tłem
 • Przechodzenie między elementami strony za pomocą klawisza TAB
 • Podświetlanie linków
 • Podkreślenie linków
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Żyrardowie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada Dyrektor biblioteki.

Możesz skontaktować się z nim mailowo – dyrmbp@zyrardow.pl
tel. 46 855 40 67

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.

W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żyrardowie prowadzi swoją działalność statutową w 5 lokalizacjach.

Centrala MPBP, ul. Mostowa 1, 96-300 Żyrardów

 • Budynek biblioteki ma 2 kondygnacje. Do budynku prowadzi podjazd, który zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami dostęp do wszystkich pomieszczeń parteru. Przed budynkiem brak dedykowanych miejsc postojowych dla samochodów osób niepełnosprawnych.
 • W budynku brak oznaczeń w języku Braille’a i kontrastowych.
 • Na parterze znajduje się wypożyczalnia multimedialna dla dorosłych, czytelnia internetowa i tradycyjna, pomieszczenie administracyjne oraz toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Na I piętrze znajduje się gabinet Dyrektora biblioteki i sala audiowizualna bez pętli indukcyjnej. Na piętro prowadzą wyłącznie schody – brak platformy lub windy transportowej.
 • Pracownicy nie posługują się językiem migowym.
 • Do budynku można wprowadzać psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (stan na 01.01.2021 r.)

Biblioteka Fabryczna, ul. 1 Maja 52, 96-300 Żyrardów

 • Placówka zajmuje parter zabytkowej kamienicy w centrum miasta i gromadzi zbiory multimedialne dla dzieci i młodzieży.
 • Do budynku prowadzi wejście zapewniające osobom ze szczególnymi potrzebami dostęp do wszystkich pomieszczeń biblioteki, w tym toalety dla niepełnosprawnych i osób z małymi dziećmi.
 • Stanowiska obsługi czytelników i salka audiowizualna nie posiadają pętli indukcyjnej; brak oznaczeń w języku Braille’a i kontrastowych.
 • Pracownicy nie posługują się językiem migowym.
 • Za budynkiem znajduje się parking, na którym wydzielono miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (stan na 01.01.2021 r.)

Filia Nr 2, ul. Wittenberga 3, 96-300 Żyrardów (Osiedle Żeromskiego)

 • Filia mieści się na wysokim parterze bloku mieszkalnego. Do pomieszczeń prowadzi wejście ze schodami – brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
 • Miejsca parkingowe usytuowano z tyłu budynku, wydzielono miejsca postojowe dla niepełnosprawnych.
 • W Filii nie ma pętli indukcyjnej, brak oznaczeń w alfabecie Braille’a i kontrastowych.
 • Pracownicy nie posługują się językiem migowym.
 • Brak toalety przystosowanej dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (stan na 01.01.2021 r.)

Filia Nr 3, ul. Moniuszki 13, 96-300 Żyrardów

 • Filia mieści się na wysokim parterze budynku wielorodzinnego. Do pomieszczeń prowadzi wejście ze schodami – brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
 • Przed placówką brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Brak toalety przystosowanej dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • W Filii nie ma pętli indukcyjnej, brak oznaczeń w alfabecie Braille’a i kontrastowych.
 • Pracownicy nie posługują się językiem migowym.
 • Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (stan na 01.01.2021 r.)

Filia Nr 6, ul. Kilińskiego 9, 96-300 Żyrardów (Stara Garbarnia)

 • Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej.
 • Wiele miejsc parkingowych, w tym dla osób niepełnosprawnych.
 • W Filii nie ma pętli indukcyjnej, brak oznaczeń w alfabecie Braille’a i kontrastowych.
 • Pracownicy nie posługują się językiem migowym.
 • W kompleksie znajdują się ogólnodostępne toalety dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (stan na 01.01.2021 r.)

Czytaj w Żyrardowie