Strona główna"Logo Biblioteki

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie

HISTORIA

HISTORIA

Z Biblioteką związanych jest wiele pokoleń mieszkańców miasta i okolic. Od dziesięcioleci stanowi ona ważny element życia, włączając się czynnie w zaspokajanie potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i kulturalnych lokalnej społeczności.

 

RYS HISTORYCZNY

 

Tradycje bibliotekarskie w Żyrardowie sięgają drugiej połowy XIX wieku, kiedy to funkcje oświatowe wzięła na siebie w dużej części fabryka wyrobów lnianych. Pierwsza biblioteka fabryczna została utworzona w 1876 roku. Ponieważ z inicjatywą jej utworzenia wystąpili cudzoziemcy, składała się ona głównie z wydawnictw obcojęzycznych. Czytelnia z księgozbiorem polskim otwarta została w 1888 roku. Potrzeby czytelnicze w Żyrardowie systematycznie rosły, stąd później w przyfabrycznej osadzie pojawiły się poza biblioteką fabryczną, biblioteki organizacji politycznych, oświatowych, kościelnych a także biblioteki ze zbiorami prywatnymi. W 1932 roku udostępniono mieszkańcom Żyrardowa Czytelnię „Zdrój”, której funkcjonowanie oparto o zbiory własne rodziny Pawła Hulki-Laskowskiego, myśliciela, pisarza, publicysty i społecznika.

Głód czytelnictwa po zakończeniu drugiej wojny światowej i nacisk na wzmocnienie edukacji społeczeństwa spowodował rozwój struktury bibliotek publicznych. Pierwsza biblioteka publiczna powstała w Żyrardowie 1950 roku z inicjatywy

inicjatywy Stanisława Majewskiego (ówczesnego kierownika Referatu kultury, sztuki i oświaty przy Zarządzie Miejskim). Jej pierwszą siedzibą były dwie izby w budynku przy ul. Teklinowskiej (dzisiaj ul. Waryńskiego).

Trud kierowania MBP w tamtym okresie wzięła na siebie Pani Aniela Szcześniewska.
Kolejne dyrektorki i dyrektorzy to:
od 1955 r. – Janina Faszfałowa,
od 1958 r. – Kazimiera Hubenko,
od 1972 r. – Alicja Dembowska,
od 1980 r. – Hanna Kołodziejska,
od 1997 r. – Jadwiga Nowakowska,
od 2021 r.  – Jerzy Naziębło

W momencie powstania Biblioteki księgozbiór liczył zaledwie 500 woluminów, w roku 1952 – 10 tys., po 10 latach funkcjonowania przeszło 20 tys. książek.

W 1956 roku utworzono pierwszą Czytelnię dla Dzieci.

W 1961 roku uruchomiono pierwszą filię Miejskiej Biblioteki Publicznej. Utworzono ją na bazie księgozbioru Czytelni „Zdrój”, który został odkupiony przez władze miasta od rodziny Pawła Hulki-Laskowskiego. Do roku 1969 kierownikiem Filii nr 1 była córka pisarza – Elżbieta Hulka-Dudkiewicz.

Ważną datą dla historii MBP był 10 maja 1964 roku – wtedy Biblioteka otrzymała imię najsłynniejszego żyrardowianina – Pawła Hulki-Laskowskiego.

16 stycznia 1965 roku w 20. rocznicę wyzwolenia Żyrardowa przy ul. Wittenberga 3 (osiedle Żeromskiego) została uruchomiona Filia nr 2 MBP. Placówka działa do chwili obecnej.

Trzy lata później, w 1968 roku, Żyrardów wzbogacił się o kolejną placówkę biblioteczną – była to Filia nr 3 przy ul. Moniuszki 13. W latach następnych powstały kolejno: filia nr 4 (1974 r.) i filia nr 5 (1979 r.) – niestety, obydwie już nie funkcjonują.

W 1983 roku połączono Bibliotekę Międzyzakładowego Domu Kultury w Żyrardowie (dawna Biblioteka Fabryczna) z siecią Miejskiej Biblioteki Publicznej. Placówka ta stała się 6. filią Miejskiej Biblioteki Publicznej. Obecnie znajduje się przy ul. Kilińskiego 9 (Stara Garbarnia).

Niestety, nagłe wypowiedzenie umowy najmu zmusiło pracowników Biblioteki do przeniesienia zbiorów Filii nr 6 do budynku Centrali przy ul. Mostowej 1. Stan ten jest traktowany jako tymczasowy.

Rok 1994 był dla MBP szczególny, ponieważ przyniósł książnicy żyrardowskiej nową siedzibę. Władze miasta przekazały na cele biblioteczne budynek dawnego przedszkola miejskiego przy ul. Mostowej 1. Zorganizowano w nim: wypożyczalnię dla dorosłych, czytelnię książek i czasopism oraz oddział dla dzieci.

Na początku XXI wieku Biblioteka podjęła żmudne zadanie komputeryzacji procesów bibliotecznych, co spowodowało dynamiczne poszerzanie jej oferty. Użytkownicy otrzymali m.in.:

– zautomatyzowaną obsługę wypożyczeń,
– katalog centralny zbiorów dostępny on-line,
– możliwość zdalnego zamawiania i rezerwowania materiałów bibliotecznych,
– indywidualne konto czytelnika dostępne przez internet,
– jedną Kartę Biblioteczną do wszystkich placówek,
– bezpłatny dostęp do internetu,
– nowe formy zbiorów: filmy na DVD, audiobooki, CD z muzyką, gry planszowe,
– znacznie zwiększoną ilość nowości wydawniczych,
– wolny dostęp do zbiorów,
– pakiet działań na rzecz lokalnego środowiska, m.in.: warsztaty tematyczne dla dzieci i młodzieży,
– stronę internetową Biblioteki.

1 października 2015 r. powierzono Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie zadania powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu żyrardowskiego.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. Biblioteka przyjęła nazwę Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki-Laskowskiego (MPBP) w Żyrardowie.

W 2018 r. Filia nr 6 została przeniesiona z ul. 1 Maja 52 na osiedle mieszkaniowe Wschód. Swoją siedzibę otrzymała w kompleksie handlowym “Stara Garbarnia”. Od początku swojej działalności w nowej lokalizacji cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców Żyrardowa i okolic.
Niestety, nagłe wypowiedzenie umowy najmu zmusiło pracowników Biblioteki na początku 2023 r. do przeniesienia zbiorów Filii nr 6 do budynku Centrali przy ul. Mostowej 1. Stan ten jest traktowany jako tymczasowy.

Po przeszło rocznym remoncie 1 czerwca 2019 r. wznowiła działalność Biblioteka Fabryczna (Filia nr 7 MPBP) – w jej wnętrzach powstała pierwsza w powiecie żyrardowskim placówka dedykowana dzieciom i młodzieży. Jej bogate i wszechstronne zbiory pochodzą z połączenia księgozbiorów oddziałów dla dzieci nr 1 i 2. Nowe umeblowanie i zmianę funkcji niektórych pomieszczeń dofinansowały władze Żyrardowa.

Czytelnia ZDRÓJ – biblioteka rodziny Hulków

Hulkowie – silnie związani z Żyrardowem – czynnie uczestniczyli w…

Czytaj więcej

Biblioteka robotnicza “Fabryczna”

[…] Pierwsza biblioteka fabryczna została utworzona w 1876 roku. Z…

Czytaj więcej

Patron biblioteki

Paweł Hulka Laskowski

PAWEŁ HULKA - LASKOWSKI Kalendarz życia i twórczości 1881 urodził…

Czytaj więcej

Czytaj w Żyrardowie