Strona główna"Logo Biblioteki

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie

Czytelnia ZDRÓJ – biblioteka rodziny Hulków


Hulkowie – silnie związani z Żyrardowem – czynnie uczestniczyli w życiu kulturalnym i oświatowym miasta. Ich działalność, szczególnie w środowisku robotniczym, miała szeroki charakter. Należały do niej m.in.: mecenat, redagowanie czasopism, konserwacja książek, upowszechnianie czytelnictwa, odczyty.Szczególnie aktywny na tym polu był Paweł Hulka-Laskowski. Z jego pasji do książek powstała idea powołania do życia prywatnej (rodzinnej) biblioteki.

Czytaj w Żyrardowie