Strona główna"Logo Biblioteki

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie

Patron biblioteki

Patron biblioteki

Patron biblioteki

PAWEŁ HULKA – LASKOWSKI Kalendarz życia i twórczości 1881 urodził się 25 czerwca w Żyrardowie 1889-1892 uczęszczał do elementarnej szkoły fabrycznej 1892-1899 pracował w kantorze tkalni w charakterze pisarza oddziałowego 1901 debiutował przekładem noweli...
Kalendarium MPBP

Kalendarium MPBP

Z Biblioteką związanych jest wiele pokoleń mieszkańców miasta i okolic. Od dziesięcioleci stanowi ona ważny element życia, włączając się czynnie w zaspokajanie potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i kulturalnych lokalnej społeczności. RYS HISTORYCZNY Tradycje...
Biblioteka robotnicza “Fabryczna”

Biblioteka robotnicza “Fabryczna”

[…] Pierwsza biblioteka fabryczna została utworzona w 1876 roku. Z inicjatywą jej zorganizowania wystąpili cudzoziemcy, którzy stanowili najbardziej wykształconą część załogi. Biblioteka ta składała się głównie z wydawnictw obcojęzycznych: niemieckich, francuskich,...
Czytelnia ZDRÓJ – biblioteka rodziny Hulków

Czytelnia ZDRÓJ – biblioteka rodziny Hulków

Hulkowie – silnie związani z Żyrardowem – czynnie uczestniczyli w życiu kulturalnym i oświatowym miasta. Ich działalność, szczególnie w środowisku robotniczym, miała szeroki charakter. Należały do niej m.in.: mecenat, redagowanie czasopism, konserwacja książek,...
XXI wiek

XXI wiek

Biblioteka podjęła żmudne zadanie komputeryzacji procesów bibliotecznych, co spowodowało dynamiczne poszerzanie jej oferty. Użytkownicy otrzymali m.in.: – zautomatyzowaną obsługę wypożyczeń, – katalog centralny zbiorów dostępny on-line, – możliwość...
XX wiek

XX wiek

Na początku XX wieku Biblioteka powstała w roku 1950 z inicjatywy Stanisława Majewskiego (ówczesnego kierownika Referatu kultury, sztuki i oświaty przy Zarządzie Miejskim). Jej pierwszą siedzibą były dwie izby w budynku przy ul. Teklinowskiej (dzisiaj ul....
Czytaj w Żyrardowie