Strona główna"Logo Biblioteki

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie

Patron biblioteki

PAWEŁ HULKA – LASKOWSKI

Kalendarz życia i twórczości

1881 urodził się 25 czerwca w Żyrardowie

1889-1892 uczęszczał do elementarnej szkoły fabrycznej

1892-1899 pracował w kantorze tkalni w charakterze pisarza oddziałowego

1901 debiutował przekładem noweli Svatopluka Cecha Jastrząb contra Hordliczka, odtąd używając pseudonimu literackiego Paweł Laskowski

1902 rozpoczął studia filozoficzne, religioznawcze i teologiczne na Uniwersytecie w Heidelbergu

1906 ślub z Kazimierą i narodziny córki Elżbiety

1908 po okresie studiów wrócił na stałe do kraju, pisał artykuły do licznych czasopism

1910 podejrzany o współudział w zamachu na komendanta żandarmerii rosyjskiej został aresztowany i uwięziony na Pawiaku

1912 napisał książkę pt.: Zaratustra

1915-1919 utworzył w Żyrardowie pierwszy w Polsce Klub Robotniczy

1920 przez rok pełnił obowiązki referenta prasowego przy poselstwie polskim w Czechosłowacji

1921 rozpoczął redagowanie dwutygodnika baptystów Nowe Drogi i tygodnika Echo Żyrardowskie

1922-1933 publikował artykuły w prasie polskiej i zagranicznej (m.in. Pielgrzym Polski, Wiadomości Literackie, Kultura, L’Europe Centrale, Slawische Rundschau). Wydał powieść Porucznik Regier (1927). Tłumaczył dzieła literatury czeskiej, niemieckiej, rosyjskiej i angielskiej, m.in.: J.F. Coopera, J. Swifta, B. Nemcowej oraz książkę Jarosłava Haska Przygody dobrego wojaka Szwejka

1938-1939 wydaje książki: Śląsk za Olzą, Pięć wieków herezji

1940 jesienią aresztowany wraz z grupą wybitnych artystów i literatów – osadzony na Pawiaku

1941-1944 w okresie okupacji rodzina Hulków utrzymywała się z prowadzenia Czytelni ZDRÓJ oraz z drobnych tłumaczeń

1945 w marcu Paweł Hulka-Laskowski otrzymał nagrodę państwową za „wieloletnią, żywą, uczciwą i nieskazitelną, demokratyczną działalność literacką”; w sierpniu jako ekspert od stosunków polsko-czeskich został skierowany do pracy w dyplomacji – wraz z rodziną zamieszkał w Wiśle, a następnie w Cieszynie. Rozpoczął współpracę z czasopismami Odrodzenie, Warszawa oraz katowicką Trybuną Robotniczą, na łamach której publikował w odcinkach zbiór wspomnień i refleksji Księżyc nad Cieszynem

1946 zmarł 29 października, został pochowany na cmentarzu ewangelickim w Cieszynie

PRZECZYTASZ WIĘCEJ…

Księżyc nad Cieszynem: (wspomnienia z lat niewoli i dni wyzwolenia) / Paweł Hulka-Laskowski ; Towarzystwo Przyjaciół Żyrardowa. – Wyd. 2. Żyrardów : Libra, 1988

Mój Żyrardów: z dziejów polskiego miasta i z życia pisarza / Paweł Hulka-Laskowski. Żyrardów : Urząd Miejski, 2001

Żyrardów na życiowym szlaku Pawła Hulki-Laskowskiego/ Rafał Leszczyński // Żyrardowski Rocznik Muzealny, R. 3, nr 3-4 (1995)

Paweł Hulka-Laskowski 1881-1946: pisarz z żyrardowskim rodowodem / Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie ; [tekst Barbara Rzeczycka et al]. Żyrardów : Muzeum Mazowsza Zachodniego, 2002

Paweł Hulka-Laskowski (1881-1946): szkice do portretu / pod red. Rafała Leszczyńskiego ; Towarzystwo Przyjaciół Żyrardowa. Żyrardów : Petit, 1995

Paweł Hulka-Laskowski 1881-1946: pisarz najwybitniejszy żyrardowianin / [tekst Włodzimierz Wiatr na podstawie publikacji TPŻ oraz notatek z rozmów z córką pisarza p. Elżbietą Hulką-Laskowską]. Żyrardów : UM, 1996

Działalność kulturalno-oświatowa Pawła Hulki-Laskowskiego i jego rodziny / Teresa Żuchlewska. W: Materiały do etnografii miasta. Cz. 5 / pod red. Andrzeja Stawarza. – Żyrardów : OBKM TPŻ, 1997

Czytaj w Żyrardowie