Z Biblioteką związanych jest wiele pokoleń mieszkańców miasta i okolic. Od dziesięcioleci stanowi ona ważny element życia, włączając się czynnie w zaspokajanie potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i kulturalnych lokalnej społeczności. RYS HISTORYCZNY XX WIEK   Biblioteka powstała w roku 1950 z inicjatywy Stanisława Majewskiego (ówczesnego kierownika Referatu kultury, sztuki i oświaty przy Zarządzie Miejskim). Jej pierwszą siedzibą były dwie izby w budynku przy ul. Teklinowskiej (dzisiaj ul. Waryńskiego). Trud kierowania MBP w tamtym okresie wzięła na siebie Pani Aniela…

Czytaj więcej

Biblioteka podjęła żmudne zadanie komputeryzacji procesów bibliotecznych, co spowodowało dynamiczne poszerzanie jej oferty. Użytkownicy otrzymali m.in.: - zautomatyzowaną obsługę wypożyczeń, - katalog centralny zbiorów dostępny on-line, - możliwość zdalnego zamawiania i rezerwowania materiałów bibliotecznych, - indywidualne konto czytelnika dostępne przez internet, - jedną Kartę Biblioteczną do wszystkich placówek, - bezpłatny dostęp do internetu, - nowe formy zbiorów: filmy na DVD, audiobooki, CD z muzyką, gry planszowe, - znacznie zwiększoną ilość nowości wydawniczych, - wolny dostęp do zbiorów, - pakiet działań…

Czytaj więcej

Biblioteka powstała w roku 1950 z inicjatywy Stanisława Majewskiego (ówczesnego kierownika Referatu kultury, sztuki i oświaty przy Zarządzie Miejskim). Jej pierwszą siedzibą były dwie izby w budynku przy ul. Teklinowskiej (dzisiaj ul. Waryńskiego). Trud kierowania MBP w tamtym okresie wzięła na siebie Pani Aniela Szcześniewska. Kolejne dyrektorki to: od 1955 r. - Janina Faszfałowa, od 1958 r. - Kazimiera Hubenko, od 1972 r. - Alicja Dembowska, od 1980 r. - Hanna Kołodziejska, od 1997 r. - Jadwiga Nowakowska W momencie…

Czytaj więcej

Hulkowie – silnie związani z Żyrardowem – czynnie uczestniczyli w…

Czytaj więcej

[…] Pierwsza biblioteka fabryczna została utworzona w 1876 roku. Z…

Czytaj więcej

Paweł Hulka Laskowski

PAWEŁ HULKA - LASKOWSKI   Kalendarz życia i twórczości 1881…

Czytaj więcej

CZYTAJ w Żyrardowie