Strona główna"Logo Biblioteki

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie

Dotacja dla biblioteki

W ramach wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych,

w 2023 roku Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie

otrzymała łącznie kwotę 26.923,00 zł.

Czytaj w Żyrardowie