Strona główna"Logo Biblioteki

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie

Polona – polska biblioteka cyfrowa

Kwadratowe kafelki z fragmentami starodruków i rycin

Polona to polska biblioteka cyfrowa, w której udostępniane są książki, czasopisma, grafika, mapy, nuty, druki, fotografie, pocztówki oraz rękopisy pochodzące ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz instytucji z nią współpracujących.

 

Zgromadzone w Polonie zbiory są udostępniane bezpłatnie. Większość obiektów w Polonie pochodzi z domeny publicznej. Oznacza to, że wolno je zwielokrotniać, zmieniać i rozpowszechniać, nawet w celach komercyjnych, bez konieczności pytania o zgodę, ze wskazaniem imienia i nazwiska autora oraz tytułu utworu .

 

Przeglądanie zbiorów nie wymaga rejestracji, ale skorzystanie z niej pozwala korzystać z dodatkowych funkcjonalności portalu, jak tworzenie własnych kolekcji, notatek czy zakładek.

 

W Polonie znajdziemy takie pozycje z polskiej kultury i historii, jak np.: Kronika Galla Anonima, rękopisy Mickiewicza, Kochanowskiego i Chopina, rysunki Norwida i Witkacego. To kopalnia ciekawostek w postaci najstarszych polskich książek drukowanych, rycin, rysunków, czy publikacji typu pocztówki, stare elementarze, książki dla dzieci, książki kucharskie, dawne poradniki i inne.

Czytaj w Żyrardowie