Strona główna"Logo Biblioteki

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie

Wrzutnia – już funkcjonuje

Przy wejściu do Biblioteki Fabrycznej (ul. 1-go Maja 52) została uruchomiona wrzutnia, do zwrotu zbiorów wypożyczonych z tej placówki. Wrzutnia będzie czynna w godzinach zamknięcia Biblioteki.

WRZUTNIA BIBLIOTECZNA

Zasady korzystania

 1. Wrzutnia służy do zwrotu materiałów bibliotecznych (książek, audiobooków, filmów oraz płyt
  z muzyką) wypożyczonych z Biblioteki Fabrycznej przy ul. 1 Maja 52, w godzinach
  zamknięcia placówki.
 2. Poprzez wrzutnię dokonujemy zwrotu materiałów bibliotecznych poza grami planszowymi.
 3. Zbiory są odpisywane z kont Czytelników w najbliższym dniu roboczym następującym po dniu
  umieszczenia materiałów we wrzutni.
 4. Zwrot uszkodzonych materiałów nie będzie odnotowany w systemie, a Biblioteka niezwłocznie
  skontaktuje się ze zwracającym.
 5. Po skorzystaniu z wrzutni należy sprawdzić stan swojego konta on-line lub telefonicznie.
 6. Oddanie poprzez wrzutnię przetrzymanych materiałów bibliotecznych nie zwalnia Czytelnika
  z uiszczenia opłaty za ich nieterminowy zwrot.
 7. MATERIAŁY BIBLIOTECZNE NALEŻY WKŁADAĆ DO WRZUTNI W DELIKATNY
  SPOSÓB, POJEDYNCZO I ZAWSZE GRZBIETEM DO ŚRODKA URZĄDZENIA!
 8. ZABRANIA SIĘ wkładania do wrzutni wszelkich innych przedmiotów poza materiałami
  bibliotecznymi określonymi w pkt 1.
Czytaj w Żyrardowie