Strona główna"Logo Biblioteki

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie

Dyrektor

DYREKTOR
dr Jerzy Naziębło

ul. Mostowa 1
tel. 46 856 10 20
dyrmbp@zyrardow.pl

Czytaj w Żyrardowie