Strona główna"Logo Biblioteki

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie

Za/Świat ballad Adama Mickiewicza

Za/Świat ballad Adama Mickiewicza

Za/Świat ballad Adama Mickiewicza

Ballady i romanse” Adama Mickiewicza zapoczątkowały epokę romantyzmu w polskiej literaturze. Od wydania zbioru upłynęło 200 lat. Okrągła rocznica tego wydarzenia jest okazją do upamiętnienia dzieła Wieszcza i przybliżenia go współczesnemu odbiorcy. Żyrardowska biblioteka otworzyła 18 czerwca 2022 roku ekspozycję “Za/Świat ballad Adama Mickiewicza”. Ilustruje ona Mickiewiczowskie fascynacje folklorem, opowiada o niezwykłych bohaterach tych utworów – istotach nadprzyrodzonych i siłach przyrody ingerujących w losy ludzi.

Zapraszamy do siedziby biblioteki w Żyrardowie przy ul Mostowej 1. Wystawa dostępna jest w godzinach pracy biblioteki.

Czytaj w Żyrardowie