Strona główna"Logo Biblioteki

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie

Historia – Top

Logo czarne na białym tle, wizerunek szpularki i napis Biblioteka im. Pawła Hulki Laskowskiego w Żyrardowie

Z Biblioteką związanych jest wiele pokoleń mieszkańców miasta i okolic. Od dziesięcioleci stanowi ona ważny element życia, włączając się czynnie w zaspokajanie potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i kulturalnych lokalnej społeczności. RYS HISTORYCZNY Tradycje bibliotekarskie w Żyrardowie sięgają drugiej połowy XIX wieku, kiedy to funkcje oświatowe wzięła na siebie w dużej części fabryka wyrobów lnianych. Pierwsza biblioteka fabryczna została utworzona w 1876 roku. Ponieważ z inicjatywą jej utworzenia wystąpili cudzoziemcy, składała się ona głównie z wydawnictw obcojęzycznych. Czytelnia z księgozbiorem polskim otwarta…

Czytaj więcej

kubek i czytnik ebooków na biurku

Biblioteka podjęła żmudne zadanie komputeryzacji procesów bibliotecznych, co spowodowało dynamiczne poszerzanie jej oferty. Użytkownicy otrzymali m.in.: - zautomatyzowaną obsługę wypożyczeń, - katalog centralny zbiorów dostępny on-line, - możliwość zdalnego zamawiania i rezerwowania materiałów bibliotecznych, - indywidualne konto czytelnika dostępne przez internet, - jedną Kartę Biblioteczną do wszystkich placówek, - bezpłatny dostęp do internetu, - nowe formy zbiorów: filmy na DVD, audiobooki, CD z muzyką, gry planszowe, - znacznie zwiększoną ilość nowości wydawniczych, - wolny dostęp do zbiorów, - pakiet działań…

Czytaj więcej

Na początku XX wieku Biblioteka powstała w roku 1950 z inicjatywy Stanisława Majewskiego (ówczesnego kierownika Referatu kultury, sztuki i oświaty przy Zarządzie Miejskim). Jej pierwszą siedzibą były dwie izby w budynku przy ul. Teklinowskiej (dzisiaj ul. Waryńskiego). Trud kierowania MBP w tamtym okresie wzięła na siebie Pani Aniela Szcześniewska. Kolejne dyrektorki to: od 1955 r. - Janina Faszfałowa, od 1958 r. - Kazimiera Hubenko, od 1972 r. - Alicja Dembowska, od 1980 r. - Hanna Kołodziejska, od 1997 r. -…

Czytaj więcej

Czytaj w Żyrardowie