Strona główna"Logo Biblioteki

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie

Książki do kupienia

Za pośrednictwem Biblioteki, Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa prowadzi sprzedaż wydanych pozycji:

 

 

[columns] [span2]

[/span2][span6]

 

Klasa robotnicza i ruch robotniczy na zachodnim Mazowszu 1878-1948: [materiały z sesji popularnonaukowej, Żyrardów, 5-6 grudnia 1978 r.] / pod red. nauk. Ryszarda Kołodziejczyka; Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych. Warszawa: “Książka i Wiedza”, 1981.

Cena: 10 zł.

[/span6][/columns]


[columns] [span2]

 

[/span2][span6]

 

Księżyc nad Cieszynem: (wspomnienia z lat niewoli i dni wyzwolenia) / Paweł Hulka-Laskowski; Towarzystwo Przyjaciół Żyrardowa. Żyrardów: “Libra”, 1988.

Cena: 15 zł.

[/span6][/columns]


[columns] [span2]

[/span2][span6]

 

Miasteczko w kolorze niebieskim / Jan Dołęga Szczepański; wstęp Andrzej Stawarz; Towarzystwo Krajobrazu Kulturowego “Topos” przy współpr. Mazowieckiego Ośrodka Badań Naukowych im. Stanisława Herbsta. Żyrardów: Towarzystwo Przyjaciół Żyrardowa, 1990.

Cena: 10 zł.

[/span6][/columns]


[columns] [span2]

[/span2][span6]

 

Narodziny robotniczego obyczaju w Żyrardowie: (na podstawie akt stanu cywilnego) / Andrzej Stawarz; Towarzystwo Przyjaciół Żyrardowa; Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Skierniewicach z/s [z siedzibą] w Żyrardowie. Żyrardów: TPŻ, 1981.

Cena: 2 zł.

[/span6][/columns]


[columns] [span2]

[/span2][span6]

 

Sprawa żyrardowska: przyczynek do dziejów kapitałów obcych w Polsce międzywojennej / Zbigniew Landau, Jerzy Tomaszewski; Towarzystwo Przyjaciół Żyrardowa. Warszawa: “Książka i Wiedza”, 1983.

Cena: 15 zł.

[/span6][/columns]


[columns] [span2]

[/span2][span6]

 

Ubiór mieszkańców Żyrardowa na przełomie XIX i XX wieku: materiały do badań etnograficznych / Maria Adamowicz; Towarzystwo Przyjaciół Żyrardowa. Żyrardów: TPŻ, 1981.

Cena: 2 zł.

[/span6][/columns]


[columns] [span2]

[/span2][span6]

 

W sobotę po wypłacie… / Andrzej Woźniak; Towarzystwo Przyjaciół Żyrardowa. Żyrardów: TPŻ, 1986.

Cena: 2 zł.

[/span6][/columns]


[columns] [span2]

[/span2][span6]

 

Z minionych dni Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Żyrardowie: (wspomnienia z lat wojny i okupacji) / Joanna Froehlich; [wstęp Janina Kaźmierska]; Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych im. St. Herbsta. Stacja Naukowa w Żyrardowie, Towarzystwo Przyjaciół Żyrardowa, Związek Nauczycielstwa Polskiego. Koło w Żyrardowie. Żyrardów: MOBN : TPŻ, 1988.

Cena: 10 zł.

[/span6][/columns]


[columns] [span2]

[/span2][span6]

 

Życie codzienne w dawnym Żyrardowie 1830-1880 / Andrzej Stawarz; Towarzystwo Przyjaciół Żyrardowa. Żyrardów: TPŻ, 1983.

Cena: 2 zł.

[/span6][/columns]


[columns] [span2]

[/span2][span6]

 

Żyrardów : narodziny społeczności (1830-1870) / Andrzej Stawarz; Towarzystwo Przyjaciół Żyrardowa. Warszawa: TPŻ, 1985.

Cena: 10 zł.

[/span6][/columns]


Książki są do nabycia w Centrali MPBP na ulicy Mostowej 1

Czytaj w Żyrardowie